Ethereum – Světový Superpočítač

Ethereum je projekt, který utváří jakýsi světový superpočítač – přesněji řečeno prostor, kam může každý nahrát a spouštět jednotlivé programy. Tyto budou zaručeně vytvořeny přesně tak, jak byly napsány, a to na vysoce robustní decentralizované síti skládající se z tisíců různých počítačů po celém světě.

Ethereum využívá stejně jako Bitcoin síť blockchain. Místo jednoduchého přesunu hodnot však Ethereum používá blockchain k běhu aplikací napsaných v jazyce Solidity, který je tímto schopen zajistit autenticitu provedených příkazů. Kolik jeden takový příkaz stojí, pomáhá určovat speciální jednotka Gas (palivo), která je v síti Ethereum používána.

K čemu palivo, když je Ethereum pouze ve vzduchu?

Gas se vyznačuje jako jednotka, ve které se úkony mohou měřit. Jako samostatný token (např. jako Ether) ale neexistuje. Hlavním účelem je změřit, kolik „práce“ je potřeba vykonat k provedení akce nebo řetězu akcí. Každá operace, která může být vykonána nějakým typem transakce nebo kontraktu na platformě Ethereum, stojí určité množství paliva. Prakticky ji ale nelze zaplatit. Jelikož jako samostatný token neexistuje, nemůžete vlastnit 10 Gas. Jako palivo existuje pouze uvnitř EVM (Ethereum Virtual Machine), přičemž poplatek je účtován v ekvivalentu Eth.

Ethereum a jeho hodnota se stejně jako hodnota Bitcoinu rapidně mění, ovšem potřebný výpočetní výkon ne zas tak markantně. Je tedy dobré mít tyto dvě hodnoty oddělené.

Ethereum Virtual Machine

EVM je v podstatě stroj, který je navržen tak, aby plnil svou funkci souběžně na všech účastnících se peer-to-peer sítích. Může číst a zapisovat kód i data. Kód spustí pouze tehdy, když obdrží zprávu ověřenou digitálním podpisem včetně informací uložených v blockchainu.

Ethereum je tedy peer-to-peer síť, kde každý peer ukládá identickou kopii blockchain databáze a utváří EVM. Díky nahodilé distribuci jednotlivých členů sítě a zabudovaným bezpečnostním mechanismům vzniká entita, která může existovat jako důvěryhodná třetí strana bez jakýchkoliv zásahů z vnější. Za pomocí kryptoměn mohou mít rozhodnutí programu finanční dopad na lidi, organizace, ale i jiné programy. Tato skutečnost umožňuje vývojářům po celém světě využít mnoho zcela nových možností pro styk mezi entitami po celém internetu.